ČARODEJNICE 2009

20. ročník akce ČARODEJNICE

Jubilejní 20. Čarodějnice v Horních Počernicích se opravdu vydařily. Zahrát přijeli oblíbení Maxim Turbulenc, Aleš Brichta Trio a Jakub Smolík, na kterého si ovšem jeho příznivci museli chvíli počkat(díky dopravnímu kolapsu v Praze), za což se ještě jednou omlouváme. Bohatý program plný hvězd pak zakončila legendární skupina Yo Yo Band. Bohatý nebyl jen kulturní program, ale též tombola, kde zkusil štěstí mnohý z návštěvníků. A kolik že jich letos na naše Čáry dorazilo? Přesně 5.954 platících, a těch kteří měli vstup zdarma – tedy dětí do 150 cm výšky, bylo taky hezkých pár stovek.
Děkujeme všem, kteří přišli i všem, kteří pro nás letošní jubilejni Čarodějnice připravili a zajistili jejich hladký průběh.

/**
* SWFObject v1.5: Flash Player detection and embed – http://blog.deconcept.com/swfobject/
*
* SWFObject is (c) 2007 Geoff Stearns and is released under the MIT License:
* http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php
*
*/
if(typeof deconcept==“undefined“){var deconcept=new Object();}if(typeof deconcept.util==“undefined“){deconcept.util=new Object();}if(typeof deconcept.SWFObjectUtil==“undefined“){deconcept.SWFObjectUtil=new Object();}deconcept.SWFObject=function(_1,id,w,h,_5,c,_7,_8,_9,_a){if(!document.getElementById){return;}this.DETECT_KEY=_a?_a:“detectflash“;this.skipDetect=deconcept.util.getRequestParameter(this.DETECT_KEY);this.params=new Object();this.variables=new Object();this.attributes=new Array();if(_1){this.setAttribute(„swf“,_1);}if(id){this.setAttribute(„id“,id);}if(w){this.setAttribute(„width“,w);}if(h){this.setAttribute(„height“,h);}if(_5){this.setAttribute(„version“,new deconcept.PlayerVersion(_5.toString().split(„.“)));}this.installedVer=deconcept.SWFObjectUtil.getPlayerVersion();if(!window.opera&&document.all&&this.installedVer.major>7){deconcept.SWFObject.doPrepUnload=true;}if(c){this.addParam(„bgcolor“,c);}var q=_7?_7:“high“;this.addParam(„quality“,q);this.setAttribute(„useExpressInstall“,false);this.setAttribute(„doExpressInstall“,false);var _c=(_8)?_8:window.location;this.setAttribute(„xiRedirectUrl“,_c);this.setAttribute(„redirectUrl“,““);if(_9){this.setAttribute(„redirectUrl“,_9);}};deconcept.SWFObject.prototype={useExpressInstall:function(_d){this.xiSWFPath=!_d?“expressinstall.swf“:_d;this.setAttribute(„useExpressInstall“,true);},setAttribute:function(_e,_f){this.attributes[_e]=_f;},getAttribute:function(_10){return this.attributes[_10];},addParam:function(_11,_12){this.params[_11]=_12;},getParams:function(){return this.params;},addVariable:function(_13,_14){this.variables[_13]=_14;},getVariable:function(_15){return this.variables[_15];},getVariables:function(){return this.variables;},getVariablePairs:function(){var _16=new Array();var key;var _18=this.getVariables();for(key in _18){_16[_16.length]=key+“=“+_18[key];}return _16;},getSWFHTML:function(){var _19=““;if(navigator.plugins&&navigator.mimeTypes&&navigator.mimeTypes.length){if(this.getAttribute(„doExpressInstall“)){this.addVariable(„MMplayerType“,“PlugIn“);this.setAttribute(„swf“,this.xiSWFPath);}_19=“0){_19+=“flashvars=““+_1c+“““;}_19+=“/>“;}else{if(this.getAttribute(„doExpressInstall“)){this.addVariable(„MMplayerType“,“ActiveX“);this.setAttribute(„swf“,this.xiSWFPath);}_19=““;_19+=““;var _1d=this.getParams();for(var key in _1d){_19+=““;}var _1f=this.getVariablePairs().join(„&“);if(_1f.length>0){_19+=““;}_19+=““;}return _19;},write:function(_20){if(this.getAttribute(„useExpressInstall“)){var _21=new deconcept.PlayerVersion([6,0,65]);if(this.installedVer.versionIsValid(_21)&&!this.installedVer.versionIsValid(this.getAttribute(„version“))){this.setAttribute(„doExpressInstall“,true);this.addVariable(„MMredirectURL“,escape(this.getAttribute(„xiRedirectUrl“)));document.title=document.title.slice(0,47)+“ – Flash Player Installation“;this.addVariable(„MMdoctitle“,document.title);}}if(this.skipDetect||this.getAttribute(„doExpressInstall“)||this.installedVer.versionIsValid(this.getAttribute(„version“))){var n=(typeof _20==“string“)?document.getElementById(_20):_20;n.innerHTML=this.getSWFHTML();return true;}else{if(this.getAttribute(„redirectUrl“)!=““){document.location.replace(this.getAttribute(„redirectUrl“));}}return false;}};deconcept.SWFObjectUtil.getPlayerVersion=function(){var _23=new deconcept.PlayerVersion([0,0,0]);if(navigator.plugins&&navigator.mimeTypes.length){var x=navigator.plugins[„Shockwave Flash“];if(x&&x.description){_23=new deconcept.PlayerVersion(x.description.replace(/([a-zA-Z]|s)+/,““).replace(/(s+r|s+b[0-9]+)/,“.“).split(„.“));}}else{if(navigator.userAgent&&navigator.userAgent.indexOf(„Windows CE“)>=0){var axo=1;var _26=3;while(axo){try{_26++;axo=new ActiveXObject(„ShockwaveFlash.ShockwaveFlash.“+_26);_23=new deconcept.PlayerVersion([_26,0,0]);}catch(e){axo=null;}}}else{try{var axo=new ActiveXObject(„ShockwaveFlash.ShockwaveFlash.7“);}catch(e){try{var axo=new ActiveXObject(„ShockwaveFlash.ShockwaveFlash.6″);_23=new deconcept.PlayerVersion([6,0,21]);axo.AllowScriptAccess=“always“;}catch(e){if(_23.major==6){return _23;}}try{axo=new ActiveXObject(„ShockwaveFlash.ShockwaveFlash“);}catch(e){}}if(axo!=null){_23=new deconcept.PlayerVersion(axo.GetVariable(„$version“).split(“ „)[1].split(„,“));}}}return _23;};deconcept.PlayerVersion=function(_29){this.major=_29[0]!=null?parseInt(_29[0]):0;this.minor=_29[1]!=null?parseInt(_29[1]):0;this.rev=_29[2]!=null?parseInt(_29[2]):0;};deconcept.PlayerVersion.prototype.versionIsValid=function(fv){if(this.majorfv.major){return true;}if(this.minorfv.minor){return true;}if(this.rev<fv.rev){return false;}return true;};deconcept.util={getRequestParameter:function(_2b){var q=document.location.search||document.location.hash;if(_2b==null){return q;}if(q){var _2d=q.substring(1).split("&");for(var i=0;i=0;i–){_2f[i].style.display=“none“;for(var x in _2f[i]){if(typeof _2f[i][x]==“function“){_2f[i][x]=function(){};}}}};if(deconcept.SWFObject.doPrepUnload){if(!deconcept.unloadSet){deconcept.SWFObjectUtil.prepUnload=function(){__flash_unloadHandler=function(){};__flash_savedUnloadHandler=function(){};window.attachEvent(„onunload“,deconcept.SWFObjectUtil.cleanupSWFs);};window.attachEvent(„onbeforeunload“,deconcept.SWFObjectUtil.prepUnload);deconcept.unloadSet=true;}}if(!document.getElementById&&document.all){document.getElementById=function(id){return document.all[id];};}var getQueryParamValue=deconcept.util.getRequestParameter;var FlashObject=deconcept.SWFObject;var SWFObject=deconcept.SWFObject;

The contents of the page could not be displayed.

This can be caused by the following reasons:

  • Microsoft Internet Explorer blocks the flash content on your page.

    Click the warning in the upper part of the browser and select the
    Allow Blocked Content… option to continue opening the page.

  • You need to install or upgrade your Flash Player.

    Please visit the Adobe site
    to download and install the latest version of the Flash Player necessary to be able to display the contents of this page

var so = new SWFObject(‚https://www.pocernice.cz/aktualne/avs4you_player.swf‘, ‚player‘, ‚450‘, ‚370‘, ‚7‘, „#ffffff“);
so.addParam(„allowScriptAccess“,“always“);
so.addParam(„allowFullScreen“,“true“);
so.addParam(„wmode“, „window“);
so.addParam(„scale“, „noscale“);

// this is the name of the converted file that will be played by the player
so.addVariable(„file“, „https://www.pocernice.cz/aktualne/Carodejnice.flv“);

// here the size of the player itself is set in pixels – width and height
so.addVariable(„width“, „450“);
so.addVariable(„height“, „370“);

// the name of the player skin
so.addVariable(„theme“, „https://www.pocernice.cz/aktualne/Youtube.swf“);

// the movie loop parameter – can be set to 0 (the video will stop after the playback is over) or 1 (playback is looped)
so.addVariable(„repeat“, „0“);

// the movie automatic startup parameter – can be set to 0 (the playback will not start automatically once the page with the video is loaded) or 1 (autostart)
so.addVariable(„autostart“, „0“);

// the name and path of the image that will be displayed when the page is loaded, provided that the autostart value is set to 0 (i.e. no autostart is enabled)
so.addVariable(„image“, „“);

// the volume that will be used to playback your movie
so.addVariable(„volume“, „50“);
so.addVariable(„scaleonresize“, „none“);

// the top and the bottom captions displayed when you roll your mouse cursor over the player window
so.addVariable(„top_caption“, “ „);
so.addVariable(„bottom_caption“, “ „);
so.addVariable(„showlogo“, „1“);
so.addVariable(„v“, getQueryParamValue(„v“));
so.write(„flashcontent“);

Sponzoři akce: