Grantové programy pro rok 2011 v oblasti sportu a tělovýchovy a v oblasti kultury

Městská část Praha 20 vyhlašuje Grantové programy pro rok 2011
v oblasti sportu a tělovýchovy a v oblasti kultury

Grantového řízení se mohou zúčastnit fyzické i právnické osoby, jejichž činnost je zaměřena na využití volného času obyvatel Městské části Praha 20 všech věkových kategorií, zejména v oblasti sportu, kultury a spolkového života.
Spolufinancování vybraných projektů je odvislé od výše schválených finančních prostředků pro tyto oblasti v rámci rozpočtu Městské části Praha 20. Grantový program, včetně žádosti o grant, je možné též vyzvednout v úřední dny na odboru školství a kultury ÚMČ Praha 20, Jívanská 635 ( nová budova ) .
Termín podání žádostí je do 31.12.2010 .
Žádosti, které nebudou obsahovat všechny požadované údaje, budou z výběrového řízení vyřazeny. Projekty budou posouzeny grantovou komisí a dále předány k projednání a ke schválení Radě m.č. Praha 20 a případně Zastupitelstvu m.č. Praha 20.
Žadatel bude vyrozuměn o výsledku posouzení žádosti o grant do 4 týdnů od rozhodnutí Rady nebo Zastupitelstva m.č. Praha 20.

Grant_kultura-2011-formular_zadosti.pdf
Grant_kultura-2011-podminky_aktualni.pdf
Grant _sport-2011-formular_zadosti.pdf
Grant_sport-2011-podminky_aktualni.pdf
vyuctovani_kultura_2011.pdf
vyuctovani_sport_2011.pdf