Grantové řízení ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2011

Hlavní město Praha vyhlašuje grantové řízení na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2011 (s ukončením realizace v roce 2012). Cílem vyhlášení grantů je zapojení co nejširšího spektra občanských aktivit, sdružení a jiných organizací do problematiky životního prostředí v hl. m. Praze a do problematiky ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty.

Žádosti o grant se podávají do 24.1.2011, žádat mohou právnické i fyzické osoby.

Text vyhlášení grantového řízení a přihláškové formuláře jsou na webu Magistrátu hl. m. Prahy na http://magistrat.praha-mesto.cz – sekce Dotace a granty – Životní prostředí a energetika – Grantové řízení pro rok 2011 (s ukončením realizace v roce 2012).


http://magistrat.praha-mesto.cz/Dotace-a-granty/Zivotni-prostredi-a-energetika