Inzerce na webových stránkách MČ Praha 20

MČ Praha 20 nabízí občanům novou službu a to zveřejňování inzerce na webových stránkách úřadu MČ Praha 20.
Rada MČ Praha 20 schválila „Všeobecné podmínky inzerce na webových stránkách MČ Prahy 20“ a „Ceník inzerce na webových stránkách MČ Prahy 20“

MČ Praha 20 nabízí občanům novou službu a to zveřejňování inzerce na webových stránkách úřadu MČ Praha 20.
Rada MČ Praha 20 schválila „Všeobecné podmínky inzerce na webových stránkách MČ Prahy 20“ a „Ceník inzerce na webových stránkách MČ Prahy 20“

Objednávání inzerce:
Inzeráty MČ Praha 20 přijímá pouze na základě písemné objednávky inzerenta. Objednávku přijímá MČ osobním předáním od inzerenta odpovědnému pracovníkovi na Chvalském zámku, nebo telefaxem či prostřednictvím elektronických prostředků (e-mail) na adresu hpz@pocernice.cz.

Ceny inzerátů jsou stanoveny ceníkem.

Plošný inzerát:

do 350 x 350px 250,- Kč/měsíc
do 700 x 700px 500,- Kč/měsíc

maximální velikost plošného inzerátu je 700 x 700px, v ceně je možnost prokliku na firmu, která inzerát objednala

Řádková inzerce:

všechny právnické osoby a fyzické osoby s trvalým pobytem mimo MČ Praha 20 50,- Kč/měsíc obyvatelé MČ Prahy 20 zdarma

maximální počet znaků v řádkové inzerci je 500 / v ceně je zahrnuto zvýraznění počátku textu /

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH 21%.

Opakování inzerátu na webových stránkách MČ Praha 20:

2x až 4x     sleva 5%
5x až 9x     sleva 10%
celoročně     sleva 20%

Současné zveřejnění v Hornopočernickém zpravodaji a na webových stránkách bude se slevou 50%.

Další informace o zveřejnění inzerátu:
MČ nezajišťuje zhotovení (výrobu) grafického zpracování inzerátů. Pokud bude inzerent objednávat inzerát, jež má být zveřejněn v grafické podobě, musí již MČ toto grafické zhotovení inzerátu dodat na adekvátním nosiči či zaslat prostřednictvím elektronických prostředků (e-mail).
MČ si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnění inzerátu z důvodu obsahu, původu nebo formy, jestliže je v rozporu se zákony, vyhláškami, dobrými mravy a zvyklostmi nebo jestliže poškozuje dobré jméno MČ; tuto skutečnost je MČ povinna oznámit inzerentovi do 4 dnů od obdržení objednávky a není povinna odmítnutí zdůvodňovat.
MČ si vyhrazuje právo nepřijmout objednávku inzerce od subjektu, který dluží za dříve zveřejněnou inzerci.

Eva Déduchová
vedoucí OŠK

Inzerce na strákách MČ Praha 20