Konkursní řízení na funkci ředitelky Mateřské školy „U Rybníčku“

Rada městské části Praha 20 – Horní Počernice vyhlašuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí,

Konkursní řízení na funkci ředitelky příspěvkové organizace
Mateřské školy “ U Rybníčku“, Křovinovo nám. 115, Praha 9, Horní Počernice,

Více informací zde: Konkursní řízení na funkci ředitelky (PDF)