Materiální sbírka – P O V O D N Ě 2 0 1 0

Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 9 vyhlašuje materiální sbírku na pomoc obyvatelům postižených oblastí – povodně 2010.

Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 9

 vyhlašuje materiální sbírku

na pomoc obyvatelům postižených oblastí – povodně 2010.

 

——————————————————————————————————————————————–

Do sbírky přijímá (vše pokud možno nové a nepoužité):

  • desinfekční, úklidové a čisticí prostředky
  • pracovní a úklidové rukavice, pytle na odpad 
  • košťata a lopaty

Věci můžete přinést přímo na Místní hospodářství Úřadu MČ Praha 20 Horní Počernice v ulici Lipí 2642/4.

K dispozici vám budeme:

19. 5. 2010 (středa)
 od   7:00 do 18:00
20. 5. 2010 (čtvrtek)  od   7:00 do 15:30
21. 5. 2010 (pátek)  od   7:00 do 14:30

 

a nebo na Úřad oblastního spolku Českého červeného kříže Praha 9 v ulici Bratří Venclíků 1070 v přízemí:

20. 5. 2010 (čtvrtek)
 od   8:00 do 16:00
21. 5. 2010 (pátek)  od   8:00 do 16:00
22. 5. 2010 (sobota)  od 13:00 do 17:00
23. 5. 2010 (neděle)  od 13:00 do 17:00

 

Materiál bude distribuován přímo do postižených oblastí ve spolupráci s místními oblastními spolky Českého červeného kříže, které jsou v bezprostředním kontaktu s povodní postiženými spoluobčany.

Vaše případné dotazy a nabídky další pomoci směřujte prosím na:

telefonu
 281 917 264
e-mail  praha9@cervenykriz.eu

       

           

Děkujeme vám za pomoc!

Český červený kříž organizuje pomoc  oblastem zasaženým povodní.

Finančně je možno  pomoc přispět na sbírkový účet ČČK – číslo účtu 222 826 / 5500, variabilní symbol 222

nebo jednoduše prostřednictvím zaslání dárcovské SMS ve tvaru DMS CCK  na číslo  87777,

(cena 1 DMS je 30,- Kč, z toho jde přímo na pomoc 27,- Kč).