Přednáška „Potencionální oběti a jejich možná obrana“.

Útvar situační prevence Městské policie hl. m. Prahy spolu s krizovým řízením Kanceláře Úřadu Prahy 20 Vás srdečně zvou na bezplatnou přednášku,
která se bude konat dne 14. dubna 2010 v 15hod. na Chvalském zámku na téma Potencionální oběti a jejich možná obrana.

Přijďte pobejt a poslechnout si praktické zajímavosti pro každého z nás do zámeckého prostředí.

Útvar situační prevence Městské policie hl. m. Prahy spolu s krizovým řízením Kanceláře Úřadu Prahy 20 Vás srdečně zvou na bezplatnou přednášku,
která se bude konat dne 14. dubna 2010 v 15hod. na Chvalském zámku na téma Potencionální oběti a jejich možná obrana.

Přijďte pobejt a poslechnout si praktické zajímavosti pro každého z nás do zámeckého prostředí.