Přednáška „Zabezpečení a ochrana automobilů“.

Útvar situační prevence Městské policie hl. m. Prahy spolu s krizovým řízením Kanceláře Úřadu Prahy 20 Vás srdečně zvou na bezplatnou přednášku,
která se bude konat dne 10. února 2010 v 17hod. na Chvalském zámku na téma Zabezpečení a ochrana automobilů.

Přijďte pobejt a poslechnout si praktické zajímavosti pro každého z nás do zámeckého prostředí.

Útvar situační prevence Městské policie hl. m. Prahy spolu s krizovým řízením Kanceláře Úřadu Prahy 20 Vás srdečně zvou na bezplatnou přednášku,
která se bude konat dne 10. února 2010 v 17hod. na Chvalském zámku na téma Zabezpečení a ochrana automobilů.

Přijďte pobejt a poslechnout si praktické zajímavosti pro každého z nás do zámeckého prostředí.