Program Čistá energie Praha pro rok 2010

Usnesením č. 605 ze dne 27. 4. 2010 schválila Rada hlavního města Prahy pokračování Programu Čistá energie Praha pro rok 2010. V rámci tohoto programu hlavní město Praha poskytuje dotace na přeměnu topných systémů a využití obnovitelných zdrojů energie v bytech a v rodinných či bytových domech na území hl. m. Prahy, a to jak fyzickým, tak i právnickým osobám.
Trend i formát programu, nastavený v posledních letech, zůstává téměř zachovám. Novinkou je možnost získat dotaci na výměnu dožívajícího, neefektivního plynového kotle za nový. Další informace o pravidlech programu, formulář programu pro podání žádosti a vzorová smlouva uzavíraná mezi žadatelem a hl. m. Prahou jsou k dispozici na webových stránkách envis.praha-mesto.cz v sekci Energetika a ŽP.

Usnesením č. 605 ze dne 27. 4. 2010 schválila Rada hlavního města Prahy pokračování Programu Čistá energie Praha pro rok 2010. V rámci tohoto programu hlavní město Praha poskytuje dotace na přeměnu topných systémů a využití obnovitelných zdrojů energie v bytech a v rodinných či bytových domech na území hl. m. Prahy, a to jak fyzickým, tak i právnickým osobám.
Trend i formát programu, nastavený v posledních letech, zůstává téměř zachovám. Novinkou je možnost získat dotaci na výměnu dožívajícího, neefektivního plynového kotle za nový. Další informace o pravidlech programu, formulář programu pro podání žádosti a vzorová smlouva uzavíraná mezi žadatelem a hl. m. Prahou jsou k dispozici na webových stránkách envis.praha-mesto.cz v sekci Energetika a ŽP.