Sportovci, dejte o sobě vědět!

Jednou z priorit nové Rady je mimo jiné rozvoj a podpora sportovních aktivit. Prvním důležitým krokem je vytvoření seznamu všech sportovních oddílů, které se nejrůznějším sportovním aktivitám na území naší městské části věnuji. Rádi bychom proto touto cestou vyzvali zástupce všech sportovních spolků, kroužků a sdružení, které v Horních Počernicích působí, aby nám na adresu:
info@pocernice.cz zaslali tyto kontaktní informace.
1. Informace o sportovním klubu ? název, doba působeni
2. Informace o sportovních aktivitách, kterým se věnují ? sportovní odvětvi, věková kategorie, která může najít ve zmíněném klubu prostor k sportovním aktivitám, a dále přesná adresa, kde se sportovci zmíněného klubu scházejí – (ulice, číslo popisné)
3. Informace o webových stránkách, mailu, kam lze zasílat případné dotazy
4. Logo klubu nebo sportovního oddílu
Naším cílem je aktualizovat sekci Sport na webu městské části. Rádi bychom, aby se stala cenným zdrojem informací pro každého obyvatele Horních Počernic, který má chuť sportovat, případně přihlásit do sportovního klubu své děti.
Chceme poskytovat informace o všech sportovních aktivitách, aby se každý Počerničák mohl podívat na webové stránky ÚMČ a našel zde informace, na který kroužek může přihlásit své ratolesti, či na který se lze přihlásit se svými kamarády a známými.

Informace je možné zaslat i přes rozhraní webových stránek www.pocernice.cz – sekce Městská část > Sport, kultura a volný čas > Sport, kde naleznete připravený formulář. Na spolupráci se těší

Vilém Čáp, radní
Bc. Jaroslav Kočí,
vedoucí florbalového oddílu

Jakékoli další nápady a připomínky, jak zlepšit podmínky pro sport v naši krásné městské části, zasílejte na info@pocernice.cz.