Univerzita třetího věku (U3V)

16.11.2010 – 12.4.2011

Univerzita třetího věku (U3V) se opět vrací na Chvalský zámek

Katedra mediálních studií Fakulty sociálních věd UK ve spolupráci s Knihovnou Národního muzea pořádají na Chvalském zámku opět Univerzitu třetího věku, a to v období od října 2010 do dubna 2011. Cyklus přednášek je určen především pro seniory, ale přístup je otevřen všem věkovým kategoriím. Tento druhý cyklus nese název ?Kritika médií: právo každého z nás? a bude tématicky navazovat na předchozí ročník.
Zájemci se na první přednášce zapíší a na konci přednáškového cyklu obdrží osvědčení o absolvování cyklu. Zápisné na celý cyklus přednášek činí 100,- Kč. Více na www.chvalskyzamek.cz a www.pocernice.cz.

První přednáška na téma ?Jak se pozná bulvár?? se uskuteční 19. října 2010 od 16.00.

16. listopadu 2010, 16.00 ? 17.15
Je televizní zábava zábavná?
přednášející: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.

14. prosince 2010, 16.00 ? 17.15
Co všechno se dá vyčíst z reklamy?
přednášející: Mgr. Daniel Köppl

18. ledna 2011, 16.00 ? 17.15
Jak vypadá obraz historie ve zpravodajství?
přednášející: Mgr. Martin Sekera, Ph.D.

15. února 2011, 16.00 ? 17.15
Může být zpravodajství pravdivé?
přednášející: prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D

15. března 2011, 16.00 ? 17.15
Jak vypadá politika v médiích?
přednášející: prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.

12. dubna 2011, 16.00 ? 17.15
Vystoupení účastníků a diskuse
vedoucí diskuse: Doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc., prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.