Univerzita třetího věku na Chvalském zámku

Katedra mediálních studií Fakulty sociálních věd UK ve spolupráci s Knihovnou Národního muzea pořádají Univerzitu třetího věku v období od října 2009 do dubna 2010, která se bude konat na Chvalském zámku.

Katedra mediálních studií Fakulty sociálních věd UK ve spolupráci s Knihovnou Národního muzea pořádají Univerzitu třetího věku v období od října 2009 do dubna 2010, která se bude konat na Chvalském zámku. Cyklus přednášek je určen především pro seniory, ale přístup je otevřen i lidem jiných věkových kategorií. Přednášet budou odborníci a pedagogové zabývající se výzkumem dějin a současnosti tisku, rozhlasu a televize.Cílem kurzu je seznámit účastníky s rolí médií v současném světě a v každodenním životě. Kurz se soustředí na proměny současné žurnalistiky a její vztah k politickému dění, na metody působení reklamy a marketingu, na jazykovou úroveň českých médií a na historické proměny médií a žurnalistiky.
Jednotlivé přednášky se budou konat každé druhé úterý v měsíci od 16 do 17,15 na Chvalském zámku. Přihlásit se můžete ihned nebo na první přednášce v inforcentru na Chvalském zámku.

Přehled přednášek U3V na téma: MÉDIA A ŽURNALISTIKA V SOUČASNÉM SVĚTĚ
13. října 2009
Co jsou média a co je žurnalistika anebo Proč je těžké rozumět dnešku
10. listopadu 2009
Co je dobrá žurnalistika anebo Odkaz starších období dnešku
8. prosince 2009
Proč jsou nejlevnější sýry na nejnižší polici v obchodě anebo Síla a moc marketingu
12. ledna 2010
Dějiny českého televizního seriálu anebo Od Tří chlapů v chalupě k VKV
9. února 2010
Jak vypadá současná česká žurnalistika anebo Proč už se nerodí Čapkové
9. března 2010
O proměnách rozhlasového vysílání anebo od Radiojournalu k Impulsu
13. dubna 2010
Současná média a my: vystoupení účastníků a diskuse

Pro zvětšení klikněte na obrázek.