Volby do Evropského parlamentu

Volby do Evropského parlamentu se budou konat 5. června 2009 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a 6. června 2009 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Volby do Evropského parlamentu se budou konat 5. června 2009 od 14.00 hodin do 22:00 hodin a 6. června 2009 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

Místem konání voleb je volební místnost

č. 756 (01) ZŠ Stoliňská 823

č. 757 (02) ZŠ Stoliňská 823

č. 758 (03) ZŠ Spojenců 1408

č. 759 (04) ZŠ SpojencŮ 1408

č. 760 (05) MÚ Jívanská 635, zasedací místnost

č. 761 (06) ZŠ Ratibořická 1700

č. 762 (07) ZŠ Ratibořická 1700

č. 763 (08) ZŠ Ratibořická 1700

č. 764 (09) ZvŠ Bártlova 83

č. 765 (10) Divadlo Horní Počernice

č. 766 (11) Domeček, Votuzská 322

č. 767 (12) ZŠ Chodovická 2250

Pro voliče bydlící v Praze 20 (Horních Počernicích):

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním pasem).

Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací
lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Spolu s nimi obdrží volič též informační leták, v němž bude seznámen s údaji
potřebnými pro realizaci volebního práva. Obálka s doručenými hlasovacími lístky je
v pravém rohu nahoře označena adresou a číslem volební místnosti.

Pro volební kampaň stran městská část nevyhrazuje žádné plochy pro vylepení plakátů.