Výběrové řízení na pořadatele kulturní akce „Čarodějnice 2010“

Městská část Praha 20 vyhlašuje výběrové řízení na pořadatele kulturní akce „Čarodějnice 2010“ dne 30.4.2010.

Městská část Praha 20 vyhlašuje výběrové řízení na pořadatele kulturní akce „Čarodějnice 2010“ dne 30.4.2010.

Kritéria účasti:

  • zajistit večerní program v době od 18.30 do 23.00 hod.
  • zajistit konferenciéra, ozvučení a zvukaře již na odpolední dětský program, to je od 15:00 hod.
  • zajistit ohňostroj ve 21.30 hod. v délce trvání 10 min.
  • zajistit bezpečnostní ostrahu v počtu 30 osob během konání akce, tj. od 17.00 do 24.00 hod.
  • (tj.do předání areálu správě MČ Praha 20.) a dále ostrahu v počtu 10 osob od 24.00 do 01.00 hod.

  • předložit celkový rozpočet akce

Uzávěrka přihlášek 5. 3. 2010 do 14:00 hod.

Bližší informace na tel. 281 860 130, pí. Mgr. Schmidtová