Změny na linkách Pražské integrované dopravy

Zavedení nové midibusové linky 296
Změny v oblasti Černého Mostu a Horních Počernic
Zavedení víkendového provozu linky 269

1) Zavedení nové midibusové linky 296

V rámci projektu midibusových linek pro zlepšení dostupnosti zdravotnických zařízení na území hl. m. Prahy bude od 12.12.2010 zavedena nová midibusová linka 296, která zajistí dopravní obsluhu léčebného a rehabilitačního střediska ve Chvalech, zlepší dopravní dostupnost obchodních center Černý Most a Štěrboholy a zároveň propojí spádové městské části s úřadem správního obvodu Prahy 15.
Nová linka také nově obslouží oblast starých Chval, bezbariérových domů v Bryksově ulici, okolí Kyjského rybníka, oblast Dolních Počernic severně od železniční tratě a okolí Hornoměcholupské ulice nad Hostivařskou přehradou.
Nová linka 296 pojede v trase (výběr zastávek): NÁDRAŽÍ HORNÍ POČERNICE – Jeřická – Chvaly – Slatiňanská – Obchodní centrum Černý Most – Černý Most – Bryksova – Generála Janouška – Vajgarská – Nádraží Kyje – Sídliště Jahodnice – Hostavice – Novozámecká – Dolní Počernice – Štěrboholy – Obchodní centrum Štěrboholy – Dolní Měcholupy – Nádraží Horní Měcholupy – Boloňská – Sídliště Na Groši – Zahradní Město – Skalka – Michelangelova – SÍDLIŠTĚ SKALKA
Linka bude v provozu celotýdenně cca od 6:00 do 22:00 v pravidelném intervalu 30 minut, na všech spojích budou nasazeny bezbariérově přístupné midibusy.
Zdravotnická zařízení na trase linky 296:
• léčebné a rehabilitační středisko Chvaly
• poliklinika Vajgarská
Obchodní centra na trase linky 296:
• obchodní centrum Černý Most
• obchodní centrum Štěrboholy
• obchodní centrum Hostivař
Další důležité body na trase linky 296:
• komplex bezbariérových domů Bryksova
• vlakové nádraží Praha-Kyje s přestupem na linky S1 a S7 směr centrum
• úřady městských částí Praha 20, Praha-Dolní Počernice, Praha-Dolní Měcholupy a Praha 15
• základní škola Hornoměcholupská

2) Změny v oblasti Černého Mostu a Horních Počernic

K celostátnímu termínu změn jízdních řádů 12.12.2010 a v souvislosti s významným posílením železniční dopravy na trati 011 v relaci Praha – Libeň – Kyje – Dolní Počernice – Běchovice – Klánovice – Úvaly v přepravních špičkách pracovních dnů, kdy dochází ke zkrácení souhrnného intervalu na 15 minut a také v souvislosti s další etapou rozvoje midibusových linek, dochází k úpravě vedení autobusových linek především v oblastech Prahy 14, 20 a 21.

Hlavní novinky a zlepšení

– zvýšení kapacity na železniční trati 011 v úseku Praha – Úvaly prodloužením linky S7 v přepravních špičkách pracovních dnů o úsek Praha-Hlavní nádraží ? Úvaly
– zavedení nové midibusové linky 296, která zajistí dopravní obsluhu léčebného a rehabilitačního střediska ve Chvalech, zlepší dopravní dostupnost obchodního centra Štěrbohly a zároveň zlepší propojení spádových městských částí s úřadem správního obvodu Prahy 15
– propojení vybraných městských autobusových linek, které jsou ukončeny v terminálu Černý Most, nabídne nová přímá spojení
– nové přímé spojení z oblasti Depa Hostivař a Štěrbohol do Běchovic a Újezda nad Lesy
– sjednocení intervalu v ranní špičce na autobusových linkách 122 a 181 na 10 minut
– posílení dopravy v oblasti dolního Žižkova zkrácením intervalu na lince 175 v pracovních dnech ve špičkách na polovinu a v dopoledním období na 20 minut

Změny na jednotlivých linkách:
141 linka je zrušena a nahrazena linkami 181 a 223
163 linka je ze zastávky Dolní Počernice vedena nově přes Běchovice a Újezd nad Lesy do zastávky Sídliště Rohožník; v úseku Dolní Počernice ? Bezděkovská nahrazena linkou 263; v úseku Dolní Počernice ? Sídliště Rohožník jede pouze ve špičkách pracovních dnů
181 linka je ve směru z Opatova vedena ze zastávky Hejtmanská přes Rajskou zahradu do zastávky Černý Most
190 linka je zrušena a nahrazena prodlouženou linkou 223
208 linka je v provozu pouze ve špičkách pracovních dnů (nahrazeno linkami 223 a 296)
222 linka je zrušena a nahrazena posílením linky 261
223 linka je prodloužena o úsek Černý Most ? Generála Janouška ? Kyje ? Jiráskova čtvrť ? Depo Hostivař (náhrada za linky 190 a 208)
251 posílení provozu ve špičkách pracovních dnů ? zavedeny návazné spoje na vlakovou linku S7
261 linka je posílena o spoje zrušené linky 222, zřízena zastávka Výzkumné ústavy Běchovice
263 část spojů linky je prodloužena o úsek OC Štěrboholy – Dolní Počernice – Bezděkovská
269 na lince je zaveden provoz také v nepracovních dnech cca od 8:00 do 20:00 v celé trase
273 linka je posílena v pracovní dny (náhrada za linky 141 a 181)
296 nová midibusová linka v trase: Nádraží Horní Počernice – Černý Most – Bryksova – Nádraží Kyje – Dolní Počernice – Štěrboholy – Dolní Měcholupy – Sídliště Na Groši – Skalka – Sídliště Skalka; linka je v provozu celotýdenně cca do 22:00

3) Zavedení víkendového provozu linky 269

Od 12.12.2010 bude rozšířen provoz autobusové linky č. 269. Linka pojede nově také v nepracovní dny cca od 8:00 do 20:00 v pravidelném intervalu 60 minut, a to v celé trase (Nádraží Uhříněves – Obchodní centrum Čakovice). Linka bude navazovat v zastávce Nádraží Uhříněves na vlaky linky S9 ve směru od Říčan. Linka 269 zajišťuje nově od 1.9.2010 přímé spojení oblastí Prahy 9 s Koloději, Hájkem a Uhříněvsí, kde je možnost přestupu nejen na vlaky ve směru Říčany a Benešov, ale i na autobusy ve směru Jižní Město či na linku 325 k obchodnímu centru v Čestlicích.

mapky_vedeni_linek_269_296_a_PID_v_Horni_Pocernicich.pdf

Výše uvedený text