Cyklus seminářů – Rodičovská dovolená jako nová příležitost

o. s. MUM – Rodinné centrum připravilo na leden až červen cyklus seminářů s názvem Rodičovská dovolená jako nová příležitost.

o. s. MUM – Rodinné centrum připravilo na leden až červen cyklus seminářů s názvem Rodičovská dovolená jako nová příležitost.

Cyklus seminářů je zdarma. Získáte znalosti, dovednosti a informace, které vám usnadní na trh práce. Leden – červen 2014, 2x/ měsíc, středy od 20 do 22 hodin. První seminář proběhne 22. 1.

MUM se zapojil do vzdělávacího projektu podpořeného evropskou unií, který organizuje společnost M-centra.

Cílem projektu je pomoc rodičům na mateřské/rodičovské dovolené zvýšit motivaci a šanci uplatnit se na trhu práce, ať už jako zaměstnanec nebo podnikatel.

Cyklus 12 seminářů, které vám pomohou být spokojenou a vyrovnanou maminkou a zároveň ženou, která se dokáže vyrovnat s úskalími života.

Tyto semináře jsou určeny hlavně maminkám či tatínkům na MD nebo RD. Dále pak také všem těm, kteří se starají o dítě do 15ti let a v současnosti řeší problémy s uplatněním na trhu práce a nebo zkrátka jen chtějí využít svůj volný čas a diskutovat nad svou budoucností plnou možností.

Na konci projektu získáte certifikát o jeho absolvování a brožurku, ve které budou shrnuta všechna probíraná témata.

Podmínkou získání certifikátu je vaše účast minimálně na 8 seminářích.

Všechny semináře jsou zdarma. Tento projekt je podpořen Operačním programem Praha-adaptabilita.

Jedná se  celkem o 10 zhruba dvouhodinových seminářů a dvě diskusní setkání. Semináře jsou rozděleny do dvou modulů:

I. modul: Zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce
•    1. seminář: 22. 1. – Mateřská a rodičovská dovolená jako nová příležitost
•    2. seminář: 29. 1. – Pracovní a jiné možnosti během rodičovské dovolené, sebevzdělávání
•    3. seminář: 12. 2. – Udržení profesní orientace, udržení kontaktu se zaměstnavatelem
•    4. seminář: 19. 2. – Vracím se do zaměstnání
•    5. seminář: 12. 3. – Shrnutí a diskuse s odborníkem

II. modul: Vstup na trh práce
•    6. seminář: 19. 3. – Hledám novou práci
•    7. seminář: 16. 4. – Jak napsat životopis
•    8. seminář: 23. 4. – Jak se úspěšně připravit na přijímací pohovor
•    9. seminář: 14. 5. – Jak probíhají výběrová řízení
•    10. seminář: 21. 5. – Začínám podnikat I
•    11. seminář: 11. 6. – Začínám podnikat II
•    12 seminář: 18. 6. – Shrnutí a diskuse s odborníkem
 
Více info: Anna Ondriášová: anna.ondriasova@rcmum.cz, tel.: 737 705 219

RC MUM, Mezilesí 2058, Praha 9 – Horní Počernice, 193 00. Za Penny mezi věžáky, zast. busu Chvaly. Podrobné informace o programu najdete na www.rcmum.cz.