Návrh rozpočtu MČ Praha 20 na rok 2014

Návrh rozpočtu MČ Praha 20 na rok 2014, který bude předložen ke schválení na Zastupitelstvu Městské části dne 3. února 2014

Návrh rozpočtu MČ Praha 20 na rok 2014, který bude předložen ke schválení na Zastupitelstvu Městské části dne 3. února 2014

zveřejněno od: 16.01.2014
zveřejněno do: 31.12.2014

 

příloha č. 1 _ SR příjmy.pdf
příloha č. 2_SR běžné výdaje.pdf
příloha č. 3 _ SR investiční výdaje.pdf
příloha č. 4 _ příspěvkové organizace.pdf
příloha č. 5 _ rozpočtový výhled.pdf
příloha č. 6 _ plán zdaňované činnosti.pdf