Dvojdílný kurz první pomoci

Rodinné centrum MUM nabízí dvojdílný kurz první pomoci.

Rodinné centrum MUM nabízí dvojdílný kurz první pomoci.

Kurz odpoví na otázky, jak poskytnout první pomoc dospělému i dítěti. Poradí, jak poznat život ohrožujíc stavy.

Dva dubnové pondělní večery budou v RC MUM věnované těmto tématům. Dozvíte se, jak funguje integrovaný záchranný systém, jak správně přivolat záchrannou službu a jak postupovat na místě nehody. K nácviku resuscitace budou k dispozici dva modely – Ambu Sam a Babz Anne.

Mezi témata probíraná na tomto semináři patří:
•    jak poznat srdeční zástavu u dospělého a u dítěte
•    nácvik resuscitace dospělého a dítěte
•    jak postupovat při 1 či větším počtu zachránců na místě
•    popáleniny
•    úrazy, dopravní nehody, pády z výše
•    zastavení krvácení
•    cizí tělesa v oblasti dýchacích cest
•    epileptický záchvat
•    cévní mozková příhoda
•    febrilní křeče u dětí
•    diabetický šok

Každý účastník obdrží po absolvování kurzu certifikát o proškolení v oblasti poskytování první pomoci.

Termín: 14. a 28. 4. 20-22 hodin

Cena za oba večery: 740 Kč

Lektory těchto kurzů budou zdravotničtí záchranáři z First help education (www.firsthelp.cz)

Hlásit se můžete online na stránkách www.rcmum.cz  nebo u Hanky Schovancové hanka.schovancova@rcmum.cz, 775 720 585

letak_kurz_1pomoci_duben_2014_final.pdf