Pomozte zachránit žáby

Na plochy na okraji sídlišť, do míst, která bývala vonou přírodou a dnes jsou dosud neupraveným staveništěm...

Na plochy na okraji sídlišť, do míst, která bývala vonou přírodou a dnes jsou dosud neupraveným staveništěm…

Na plochy na okraji sídlišť, do míst, která bývala vonou přírodou a dnes jsou dosud neupraveným staveništěm, do vyježděných kolejí polních cest apod. se každým rokem stahují žabí populace, aby zde naplinily svůj rodičovský úkol reprodukce. S rostoucí teplotou a úbytkem vody pak stovky nových životů ve vysýchajících kalužích nedůstojně a drasticky hynou.
Naše organizace od vás očekává informace o takových místech. S finanční podporou hlavního města a ve spolupráci s odborníky ochrany přírody neprodleně zajistíme přesun obojživelníků do nejbližší perpektivní lokality. Odměnou vám bude dobrý pocit.

VOLEJTE KDYKOLIV 776 021 900 (Laubová ). DĚKUJEME !

4. základní organizace Českého svazu ochránců přírody „Botič-Rokytka“
Moskevská 4, Praha 10 –  Vršovice