Záměr pronájmu částí pozemků KN parc. č. 1204/33 a 3886 v k. ú. Horní Počernice společnosti TRANS EXIM, a. s.

zveřejněno od: 24.02.2014 zveřejněno do: 12.03.2014

zveřejněno od: 24.02.2014
zveřejněno do: 12.03.2014

zveřejněno od: 24.02.2014
zveřejněno do: 12.03.2014

zverejneni.pdf
ortofotomapa.pdf