Fotografická soutěž Praha a Horní Počernice v proměnách – uzávěrka již 16. května

Chvalský zámek ve spolupráci s MČ Praha 20 vyhlásil již v únoru 2014 fotografickou soutěž s názvem Praha a Horní Počernice v proměnách. Snažili jsme se tentokrát zohlednit Horní Počernice jako součást Prahy.

Chvalský zámek ve spolupráci s MČ Praha 20 vyhlásil již v únoru 2014 fotografickou soutěž s názvem Praha a Horní Počernice v proměnách. Snažili jsme se tentokrát zohlednit Horní Počernice jako součást Prahy.

Chvalský zámek ve spolupráci s MČ Praha 20 vyhlásil již v únoru 2014 fotografickou soutěž s názvem Praha a Horní Počernice v proměnách. Snažili jsme se tentokrát zohlednit Horní Počernice jako součást Prahy. Vaše fotografie tedy mohou zachycovat opět známá i neznámá místa z Horních Počernic, současnost i minulost, fotografie z nejrůznějších akcí, z přírody ale tentokrát můžete se svými fotoaparáty putovat dál i za hranice Horních Počernic – celou oblastí Prahy. Nejlepší fotografie budou publikovány v kalendáři MČ na rok 2015 a na stránkách Hornopočernického zpravodaje. Zúčastnit se může každý občan či příznivec Horních Počernic od 13 let do 100 let.

Tvůrci nejlepších fotografií budou odměněni poukázkami do Hornbachu v této výši:

  1. cena – 3 000 Kč
  2. cena – 2 000 Kč
  3. cena – 1 000 Kč

Fotografie všech účastníků mohou být použity na propagační účely Chvalského zámku či MČ Praha 20.

Fotografie, prosím, zasílejte ve formě odkazu ke stažení snímku přes úložný informační systém (např. uschovna.cz, leteckaposta.cz apod.) nebo přineste na CD/DVD na recepci Chvalského zámku. Snímky musejí být ke stažení v obvyklých souborových formátech (např. jpeg, jpg, tif, raw, v balíčku ZIP), a to v minimálním rozlišení 300 Dpi ve finálním rozměru (1:1), ve kterém se použijí (velikost cca 2 MB). E-mailová adresa, na niž budou fotografie zasílány, je: ruzena.berankova@chvalskyzamek.cz.

Uveďte prosím: – odkaz ke stažení fotografie – název fotografie – jméno a příjmení autora – adresu – kontaktní telefon a e-mail. Jeden autor může zaslat maximálně 15 fotografií.

Uzávěrka soutěže: 16. května 2014.

Zasláním odkazu ke stažení fotografie poskytuje účastník soutěže bezúplatné, nevýhradní, územně a časově neomezené oprávnění (licenci) k použití fotografie v rámci veškerých propagačních aktivit MČ Praha 20 a Chvalského zámku.