Oznámení o vyložení k veřejnému nahlédnutí obnoveného k. o. v k. ú. Ďáblice

Oznámení o vyložení k veřejnému nahlédnutí obnoveného k. o. v k. ú. Ďáblice

Oznámení o vyložení k veřejnému nahlédnutí obnoveného k. o. v  k. ú. Ďáblice.

Ďáblice.pdf