Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení vodního díla vodovodní řad na parc.č. 4374/5 a 4374/8 v k.ú. Horní Počernice

Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení vodního díla vodovodní řad na parc.č. 4374/5 a 4374/8 v k.ú. Horní Počernice

https://www.pocernice.cz/app/uploads/2014/04/adm/david-krusina.pdf