Záměr pronájmu prostoru určenému k podnikání – provozovny č. 107 v objektu bývalého Sklenářství v areálu Chvalského zámku, předem určeným zájemcům, paní Romaně Březinové a paní Evě Harmatové

Záměr pronájmu prostoru určenému k podnikání – provozovny č. 107 v objektu bývalého Sklenářství v areálu Chvalského zámku, předem určeným zájemcům, paní Romaně Březinové a paní Evě Harmatové

 Orientační plán.pdf

https://www.pocernice.cz/app/uploads/2014/04/adm/david-krusina.pdf