Program Čistá energie Praha 2014

Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č.876 ze dne 29. 4. 2014 „Pravidla Programu Čistá energie Praha 2014“. Posledním termínem pro podání žádosti je 30. 9. 2014.

Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č.876 ze dne 29. 4. 2014 „Pravidla Programu Čistá energie Praha 2014“.

Posledním termínem pro podání žádosti je 30. 9. 2014.

https://www.pocernice.cz/app/uploads/2014/05/adm/admin-admin.pdf