ČOV ČERTOUSY

Informace od PVS ohledně zastřešení kalových nádrží ČOV Čertousy

Informace od PVS ohledně zastřešení kalových nádrží ČOV Čertousy

V současné době máme k dispozici nabídky uchazečů v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby a je podána žádost o stavební povolení.

Podle přijatých nabídek uchazečů je lhůta pro plnění díla v délce cca 32 kalendářních týdnů, což je ovlivněno zejména dlouhými dodacími lhůtami zařízení na čištění odtahované vzdušniny a na míru vyráběného sklolaminátového zastřešení tří uskladňovacích nádrží kalu.

Předpokládáme, že smlouva o dílo s vybraným zhotovitelem bude uzavřena v co nejkratší době tak, aby mohlo být objednáno zařízení a materiál bez ohledu na postup stavebního řízení a termín vydání stavebního povolení.

Hana Moravcová

starostka