Hudební festival u sv. Ludmily v Praze na Chvalech: trojice koncertů 19. 9., 26. 9. a 3. 10. 2014

Římskokatolická farnost u kostela sv. Ludmily v Praze na Chvalech srdečně zve na trojici koncertů vážné hudby.

Římskokatolická farnost u kostela sv. Ludmily v Praze na Chvalech srdečně zve na trojici koncertů vážné hudby.

Římskokatolická farnost u kostela sv. Ludmily v Praze na Chvalech srdečně zve na trojici koncertů vážné hudby:

19. 9. 2014: Trombonetta quartet: Vít Kořínek, Lukáš Čermák, Jiří Břicháč, Petr Peremský – pozouny, v kostele sv. Ludmily

26. 9. 2014: Julie Braná – zobcové flétny, Edita Keglerová – cembalo, na Chvalském zámku

3. 10. 2014: Jan Verner – trubka, Irena Chříbková – varhany, v kostele sv. Ludmily

V 19,30 přípitek na uvítanou, ve 20,00 začátek koncertu.

Vstupné na jednotlivé koncerty: 80,- Kč (plné), 50,- Kč (zlevněné – mládež, senioři, děti od 10 let), 200,- Kč (rodinné).

Vstupenky lze zakoupit v předprodeji na Chvalském zámku a 1 hodinu před začátkem koncertu v místě konání.