OKRUH KOLEM PRAHY VEDE PŘED HORNÍMI POČERNICEMI!

Magistrát formou změny „Aktualizace Zásad územního rozvoje Prahy“ opět vrátil transevropskou dálnici do stejné stopy z roku 1963 , ze které byla v roce 2011 rozhodnutím Nejvyššího správního soudu ČR v Brně, vymazána...

Magistrát formou změny „Aktualizace Zásad územního rozvoje Prahy“ opět vrátil transevropskou dálnici do stejné stopy z roku 1963 , ze které byla v roce 2011 rozhodnutím Nejvyššího správního
soudu ČR v Brně, vymazána…

Praha vrátila tranzitní kamionový okruh tam, kam nepatří, do hustě zastavěných městských částí!

Magistrát formou změny „Aktualizace Zásad územního rozvoje Prahy“ opět vrátil transevropskou dálnici do stejné stopy z roku 1963 , ze které byla v roce 2011 rozhodnutím Nejvyššího správního
soudu ČR v Brně, vymazána. Mezinárodní tranzitní dálniční „okruh“ má vést opět Suchdolem, Dolními Chabry, Ďáblicemi, Horními Počernicemi, Čakovicemi, Satalicemi, Běchovicemi, Černým Mostem a dalšími obytnými lokalitami.

Celkem 11 městských částí podalo vážné připomínky proti tomuto „okruhu“ skrz Prahu a žádalo poctivé odborné posouzení tzv. Regionální trasy, vedené skutečně okolo Prahy – Středočeským krajem. Zcela marně. Hudečkovo vedení nechalo posoudit opět jen trasu skrz Prahu a zavdalo tak příčinu k dalším soudním sporům a dalšímu prodloužení patové situace.

Starostka naší městské části Hana Moravcová vystoupila na jednání Magistrátu v rámci diskuze k tomuto bodu a vyzvala všechny zastupitele aby situaci zvážili vzhledem k závažnosti rozhodnutí a v současné době problémové dopravy v Horních Počernicích. Zároveň s prosbou jménem 15 tisíc občanů Počernic, aby návrh zamítli. Postoj a hlasování zastupitelů to však nijak neovlivnilo a celé hlasování již bylo zřejmě předem rozhodnuto.

Zásadní o odborné připomínky městských částí byly ignorovány a Regionální trasa byla odmítnuta jako nevhodná, aniž by byla řádně posouzena. Nebyla pro ni vypracována ani hluková a rozptylová studie, ani studie hodnocení vlivů na lidské zdraví.

Opět navrácený okruh Prahy „skrz Prahu“ není běžnou městskou komunikací, nýbrž součástí transevropské dálniční sítě TEN-T a jeho funkcí je tranzit. To jasně praví závazná Politika územního rozvoje ČR (kap. 5, čl. 99): „Vymezení: Silniční okruh kolem Prahy mezi jednotlivými mezinárodními trasami do Prahy. Důvody vymezení: Převedení tranzitní silniční dopravy mimo intenzivně zastavěné části města.“

S Hudečkovým okruhem dojde v budoucnu k navýšení počtu obyvatel zasažených nadlimitním hlukem a tím i k nárůstu zdravotních rizik – infarktu myokardu. Nejzávažnější budoucí
překračování hygienických norem je v materiálech konstatováno právě podél SOKP (silniční okruh kolem Prahy) a ostatních klíčových městských komunikací. Stavba okruhu skrz město tedy žádnou úlevu pro statisíce Pražanů nepřinese, jak je nám často bombasticky hlásáno. Zato pokladna státu (a EU) bude chudší o miliardy za nerozumnou zastaralou stavbu.

Kdo tedy o nás rozhodl? Rozumně uvažující člověk jistě ne! Můžeme se jen domnívat, že za nekonečnou a urputnou snahou trvat na okruhu Prahy ve variantě z roku 1963 není zdravý rozum , ale značně nemalé peníze, které jsou někde přislíbené , jelikož je tento zastaralý návrh, bezpečnostně nevyhovující a nešetřící chráněná krajinná pásma, ale především je ignorantský ke
stávajícím žijícím obyvatelům Prahy v daných lokalitách, navíc o několik desítek miliard dražší.

Nezbývá než to nevzdat! Kdo se chce aktivně zapojit v boji proti schválenému návrhu trasy z roku 1963, iniciativu za rozumný okruh (www.rozumnyokruh.cz) podpořit a přidat se k
žalobám, které se budou chystat. S iniciativou jsme v kontaktu a budeme vás obratem informovat o dalších krocích a akcích.

Stále je možné podepisovat Petici za rozumný okruh.
Je to výzva skutečně pro všechny občany nejen Horních Počernic, ale i dalších městských částí. Bude taky důležité správně volit do zastupitelstva Magistrátu hl. m. Prahy a najít alternativní strany , které okruh skrz Prahu nepodporují. Opravdu jde o nás všechny a o naše zdraví a zdraví našich dětí. Pojďme společně bojovat za Horní Počernice!

Děkujeme paní Judr. Petře Šubrtové, zastupitelce MČ Praha 9 – Běchovice, za informace, konzultace a boj za rozumný okruh Prahy.

Hana Moravcová, starostka

 

Rozumný okruh Běchovice

 

Rozumný okruh Dubeč