REKONSTRUKCE MŠ RATIBOŘICKÁ

Rekonstrukce MŠ Ratibořická s vyjádřením vedoucího OHSaI a z pohledu paní starostky:

Rekonstrukce MŠ Ratibořická s vyjádřením vedoucího OHSaI a z pohledu paní starostky:

MŠ Ratibořická rekonstrukce.

Vyjádření ing. Vavrušky, vedoucího odboru investic:

Stavba byla předána zhotoviteli 15.7.2014. V průběhu prázdnin probíhaly práce uvnitř objektu (napojení instalací, výměna oken a dveří), tak aby od 1.9 stavba nerušila provoz školky v objektu. Současně byla také budována ocelová nosná konstrukce nástavby. Na konci letních prázdnin byly práce na konstrukci zpomaleny vlivem povětrnosti a realizací opatření proti zatečení do objektu. Dále stavba musí omezovat práce v průběhu poledního klidu. Vlivem těchto zdržení byl zhotoviteli prodloužen termín realizace do 10.12.2014. Do konce příštího týdne zhotovitel zakryje střechu trapézovými plechy a nebude tak docházet k žádnému zatékání do objektu.

Z pohledu starostky:

Koncem letních prázdnin jsme společně s paní ředitelkou Uhrovou řešili náhlé zatékání do tříd mateřské školky. Poslední prázdninovou sobotu a neděli jsme strávili na střeše společně s dělníky a upozorňovali je na možné prostupy ve střeše, kudy může zatékat. Ihned následující kontrolní den 2.9.2014 jsme dali za radnici tyto požadavky:

 Ad7.1)     Na základě zatékání dešťových vod do 2NP investor požaduje po zhotoviteli co nejdříve dokončit ocelovou konstrukci a poté zakrýt objekt trapézovým plechem viz PD. Dále během nevhodného počasí investor požaduje po zhotoviteli neustálé vymetání vody ze střešní konstrukce do vpustí a tím zabránit zadržování vod na střešní konstrukci a průsakem do nižších podlaží.

Teprve po dokončení střechy trapézovým plechem zhotovitel zahájí výstavbu obvodového zdiva.

Ředitelka MŠ Ratibořická Bc. Dana Uhrová zajistí instalaci vysoušečů a větráků v 2NP po odchodu dětí v odpoledních hodinách.

Tím se mělo definitivně zabránit zatékání dešťové vody do tříd. Bohužel, stavební firma tento postup nedodržela, do školky začalo opět zatékat. Investor, městská část toto porušení považuje za závažné porušení požadavků investora a vyvodí vůči dodavateli stavby příslušné sankce.

V současné době byl zaslán dopis firmě Genel Invest, jehož znění přikládám.

Omlouváme se rodičům a dětem za vzniklé komplikace a děkuji ředitelce školky a všem učitelkám za jejich operativní přístup v řešení tohoto problému.

Hana Moravcová, starostka

 

dopis Genel Invest.pdf  KD_01_MS_Ratiboricka.pdf  KD_02_MS_Ratiboricka.pdf  KD_03_MS_Ratiboricka.pdf

KD_04_MS_Ratiboricka.pdf  KD_05_MS_Ratiboricka.pdf  KD_06_MS_Ratiboricka.pdf

KD_07_MS_Ratiboricka.pdf  KD_08_MS_Ratiboricka.pdf  KD_09_MS_Ratiboricka.pdf