Odprodej nevyužívaného nábytku

Odprodej nevyužívaného nábytku

Seznam nevyužívaného nábytku umístěného v budově knihovny Náchodská 754, Horní Počernice. Informace k prodeji poskytne p. Fiala Jaroslav Odbor hospodářské správy a investic tel: 724 829 287.

Jaroslav  F i a l a

odbor OHSaI, ÚMČ Praha 20

Náchodská 754/94, Horní Počernice

tel:      271 071 610

fax:     271 071 783

mob:  724 829 287

e-mail: Jaroslav_Fiala@pocernice.cz

https://www.pocernice.cz/app/uploads/2014/10/adm/david-krusina.pdf