POPRASK NA LAGUNĚ

Sobota 11. října od 18 hodin. DS při TJ Sokol Lázně Toušeň.

Sobota 11. října od 18 hodin. DS při TJ Sokol Lázně Toušeň.

Sobota 11. října od 18 hodin
Carlo Goldoni   
DS při TJ. Sokol Lázně Toušeň
Režie: Milan Schejbal

Komedie Poprask na laguně patří k posledním, které Goldoni napsal před definitivním odjezdem do Paříže. O vzniku komedie a jejím sepětí s vlastními zážitky Goldoni píše: „Žil jsem v mládí nějaký čas v Chiozze jako koadjutor kancléře. Měl jsem tu pořád dost a dost co dělat s tím početným neklidným obyvatelstvem složeným z rybářů, námořníků a ženských, kteří všichni nemají jiné shromaždiště než ulici. Seznámil jsem se s jejich mravy, jejich zvláštním dialektem či hantýrkou, poznal jsem jejich veselou letoru i jejich prohnanost. Dovedl jsem je tedy vylíčit, jak náleží.“
Jednotné vstupné 100 Kč, studenti a senioři od 65 let snížené poloviční vstupné.
Představení uvádíme v rámci festivalu Čechův divadelní podzim.