POZVÁNKA NA NÁRODNÍ KONFERENCI

pořádanou dne 21.10.2014 od 9:00 hodin u příležitosti představení Příručky správné praxe pro bezpečný provoz dětských hřišť, sportovišť a tělocvičen

pořádanou dne 21.10.2014 od 9:00 hodin u příležitosti představení Příručky správné praxe pro bezpečný provoz dětských hřišť, sportovišť a tělocvičen

Pozvání na TISKOVOU KONFERENCI

Sdružení českých spotřebitelů (SČS)

pořádané dne 21. 10. v 9:00 hod u příležitosti konání národní konference

k představení

PŘÍRUČKY SPRÁVNÉ PRAXE PRO BEZPEČNÝ PROVOZ

DĚTSKÝCH HŘIŠŤ, SPORTOVIŠŤ A TĚLOCVIČEN  

Jak zajistí provozovatel veřejného zařízení určeného pro hry a sport dětí a mládeže provoz v souladu s platnými normami a s požadavky legislativy? V rámci úkolu Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a s odbornou podporou dalších orgánů a organizací byla zpracována příručka správné praxe, jako nástroj k podpoře bezpečného provozu veřejných zařízení učených pro hru a sport dětí a mládeže.

 Příručka bude prvně představena na konferenci, která se koná:

V úterý, 21. října 2014, od 10.00 hod v hotelu CHVALSKÁ TVRZ, salonek HVAR, Na Chvalské Tvrzi 858/11, Praha 9, Horní Počernice, PSČ 193 00.

Konference je určena pro pracovníky samosprávy, státní správy a školství, včetně statutárních zástupců středních, základních a mateřských škol aj. provozovatele veřejných zařízení pro hry a sport dětí a mládeže.

Na akci jste srdečně zváni jako zástupci médií.

 Konferenci předchází konání tiskové konference, od 9:00 hod, na stejném místě. Na tomto briefingu stručně uvedeme problémy ve vztahu k zajištění bezpečného provozu hřišť a sportovišť a jak může provozovatelům napomoci nově vytvořená Příručka správné praxe pro bezpečný provoz těchto veřejných zařízení. Při tiskové konferenci bude slavnostně předána značka kvality pro „ověřené hřiště“ starostce Městské části Praha 20, paní Haně Moravcové.

Pro účely této tiskové konference vydáme tiskovou zprávu.

Na akci jste srdečně zváni.

 

Pozvánka HP.pdf