Rekonstrukce přechodu Náchodská u ulice Stoliňská

Současná vyšší intenzita provozu na ulici Náchodská, hlavně na příjezdu od Nehvizd, je způsobena zpomalením provozu

Současná vyšší intenzita provozu na ulici Náchodská, hlavně na příjezdu od Nehvizd, je způsobena zpomalením provozu

Současná vyšší intenzita provozu na ulici Náchodská, hlavně na příjezdu od Nehvizd,  je způsobena zpomalením provozu v úseku stavby nového přechodu u ulice Stoliňská. Tato akce je v gesci Odboru dopravních agend Magistrátu hl. města Prahy a investora Technické správy komunikací Praha. Městská část Praha 20 požadovala, aby tato stavba byla prováděna v letních měsících v období prázdnin. Z důvodu opožděného vydání stavebního povolení hl. městem Praha se tato stavba posunula na měsíc říjen.

Ulice Náchodská v místě nového přechodu, po dnešním slibu zhotovitele, bude za podmínky přijatelného počasí na dokončení prací od pátku 24.10. do pondělí 27.10. zprovozněna v plném rozsahu v úterý 28.10.2014.