Přerušení dodávky vody v Horních Počernicích dne 2.12.2014

Dne 2.12.2014 od 8:00 do 14:00 hodin bude přerušena dodávka pitné vody v oblasti Prahy 20.

Dne 2.12.2014 od 8:00 do 14:00 hodin bude přerušena dodávka pitné vody v oblasti Prahy 20.

Výluka vody se bude týkat odběrných míst v ulicích č.p./č.o.: Ke starým rybníkům 2905/3, 2818/5, 2547/6, 2841/7, 2822/8, 2888/11, 2881, parcelní čísla: 4380/6, 4380/11; Zárybnická 2600/5, 2827/7, 2816/8, 2815/9, 2832/10, 2821/13, 2825/15, parcelní čísla: 4377/11, 4377/59; z důvodu provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních prací.

Náhradní zásobování bude zajištěno na základě požadavků odběratelů a dle dopravních a technických možností přistavením cisterny s pitnou vodou.

Podrobné informace nepřetržitě podává zákaznická linka PVK na tel:  840 111 112840 111 112.

https://www.pocernice.cz/app/uploads/2014/11/ved/andrea-jandova.pdf