Prevence kriminality na lokální úrovni

Městská policie hl. m. Prahy s finanční podporou hlavního města Prahy pořádá mezinárodní konferenci "Prevence kriminality na lokální úrovni", která se bude konat ve dnech 2. - 3. prosince 2014 v zastupitelském sále a přilehlých prostorách Magistrátu hlavního města Prahy.

Městská policie hl. m. Prahy s finanční podporou hlavního města Prahy pořádá mezinárodní konferenci „Prevence kriminality na lokální úrovni“, která se bude konat ve dnech 2. – 3. prosince 2014 v zastupitelském sále a přilehlých prostorách Magistrátu hlavního města Prahy.

Městská policie hl. m. Prahy s finanční podporou hlavního města Prahy pořádá mezinárodní konferenci „Prevence kriminality na lokální úrovni“, která se bude konat ve dnech 2. – 3. prosince 2014 v zastupitelském sále a přilehlých prostorách Magistrátu hlavního města Prahy.

Hlavními tématy konference jsou legislativní úprava prevence, certifikace preventivních programů a možnosti a limity obcí, obecních a městských policií v prevenci rizikového chování.

V případě zájmu o účast na mezinárodní konferenci si dovolujeme požádat o vyplnění elektronické přihlášky/registrace účastníka na adrese: http://www.mppraha.info/mezinarodni-konference