Zprůjezdnění rekonstruovaných komunikací

Dnes 28.11.2014 bude probíhat od 10:00 hod. přejímka komunikací.

Dnes 28.11.2014 bude probíhat od 10:00 hod. přejímka komunikací.

Pokud nebudou při kontrole zjištěny nějaké závady, budou uvedené komunikace zprovozněny od soboty 29.11.2014. Uzavřená zůstane jen část ul. Dobšické od ul. Běchorské po výjezd z garáží, a to do úterý 9.12.2014