Evropské setkání mladých v Praze – informační schůzka

Dne 11. prosince od 19 hodin vás srdečně zveme na Chvalský zámek na informační schůzku pro rodiny, které se rozhodly nabídnout zdarma ubytování mladým z celé Evropy. Mladí přijedou do Prahy na přelomu roku na Evropské setkání mladých. Informační chůzka je určena i těm, kteří zatím váhají a nebo chtějí získat další informace.

Dne 11. prosince od 19 hodin vás srdečně zveme na Chvalský zámek na informační schůzku pro rodiny, které se rozhodly nabídnout zdarma ubytování mladým z celé Evropy. Mladí přijedou do Prahy na přelomu roku na Evropské setkání mladých. Informační chůzka je určena i těm, kteří zatím váhají a nebo chtějí získat další informace.

Dne 11. prosince od 19 hodin vás srdečně zveme na Chvalský zámek na informační schůzku pro rodiny, které se rozhodly nabídnout zdarma ubytování mladým z celé Evropy. Mladí přijedou do Prahy na přelomu roku na Evropské setkání mladých. Informační chůzka je určena i těm, kteří zatím váhají a nebo chtějí získat další informace.

V neděli 30. listopadu pronesl papež František v Istanbulu za přítomnosti patriarchy Bartoloměje promluvu během pravoslavné byzantské liturgie. Řekl v ní mimo jiné: „Jsou to právě mladí, kdo nás vybízejí, abychom učinili krok vpřed k plnému společenství. Myslím zejména na množství pravoslavných, katolíků a protestantů, kteří se scházejí na mezinárodních setkáních pořádaných komunitou Taizé.“

Další evropské setkání se bude konat za necelé čtyři týdny v Praze. Tisíce mladých lidí z východní i západní Evropy se připravují, že se tohoto velkého ekumenického setkání zúčastní. Ve světle současných událostí bude mít zvláštní důležitost přítomnost tisíců mladých účastníků z Ukrajiny, z Běloruska a z Ruska. Účastníci stráví v Praze pět dní, od 29. prosince do 2. ledna, a zapojí se do programu sestávajícího ze sdílení, setkávání a společných modliteb.
Jednou z nejdůležitějších zkušeností, které tato setkání přinášejí, je zážitek pohostinnosti. Všichni lidé dobré vůle, ať už věřící, nebo nevěřící, mladí i staří, kteří jsou ochotni otevřít dveře svého domova, mohou kontaktovat nejbližší křesťanské společenství nebo se dozvědět další informace na stránkách www.taizepraha.cz.
Česká televize odvysílala o připravovaném setkání v rámci Událostí reportáž, kterou je možné zhlédnout na adrese: www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/293846-evropske-setkani-taize-po-petadvaceti-letech-opet-vpraze.
Mladí lidé z celé Evropy vysvětlují v češtině, co od setkání očekávají: youtube/Nju4IGPPAv4.