Čarodějnice 2015: výběrové řízení na organizátora akce

Chvalský zámek vyhlašuje výběrové řízení na organizátora tradiční a oblíbené kulturní akce Čarodějnice 2015, která se koná dne 30. 4. 2015 v prostoru Chvalské tvrze v Praze 9 – Horních Počernicích.

Chvalský zámek vyhlašuje výběrové řízení na organizátora tradiční a oblíbené kulturní akce Čarodějnice 2015, která se koná dne 30. 4. 2015 v prostoru Chvalské tvrze v Praze 9 – Horních Počernicích.

Chvalský zámek vyhlašuje výběrové řízení na organizátora tradiční a oblíbené kulturní akce Čarodějnice 2015, která se koná dne 30. 4. 2015 v prostoru Chvalské tvrze v Praze 9 – Horních Počernicích.

Zkrácené požadavky na organizátora akce (detailní podmínky na www.chvalskyzamek.cz/akce):

a)   zajistit večerní program akce v době cca od 18.30 do 22.00 hod.

b)   zajistit moderátora na odpolední i večerní program (doporučujeme dva moderátory na celý program)

c)   zajistit jednu hudební či zábavnou skupinu na odpolední program pro děti a dvě hudební skupiny či interprety na večerní program

d)   zajistit ozvučení, osvětlení akce, zastřešené pódium

e)   zajistit bezpečnostní ostrahu v počtu 30 osob během konání akce, tj. od 17.00 do 23.00 hod. (tj. do předání areálu správě MČ Praha 20) a dále ostrahu v počtu 10 osob od 23 do 24 hod.

f)    zajistit ohňostroj – v délce 10 min. trvání

g)   předložit celkový rozpočet akce

h)      předložit reference

Detailní podmínky výběrového řízení na www.chvalskyzamek.cz/akce nebo na e-mailu alexandra.kohoutova@chvalskyzamek.cz.

Případné dotazy na tel. 281 865 763.

Uzávěrka přihlášek: do Po 16. 2. 2015 do 16 hod v písemné formě, v zalepené obálce s nápisem „Čarodějnice 2015 – organizátor“ a nápisem „NEOTVÍRAT“ na recepci Chvalského zámku, Na Chvalské tvrzi 857, 193 21 Praha 9.