Přistavení velkoobjemových kontejnerů a kontejnerů na bioodpad na I. pol 2015

Místa přistavení ...

Místa přistavení …

Přistavení velkoobjemových  kontejnerů  a kontejnerů na bioodpad    
na I. pol. 2015          
             
  Místo přistavení únor březen duben květen červen
  parkoviště u křižovatky Mezilesí – Běchorská za čerpací stanicí 22.2 VOK

22.3 VOK

28.3 BIO

26.4 VOK  

12.4 BIO  

31.5 VOK 28.6 VOK
  Ratibořická u odbočky k DDM a ZUŠ 22.2 VOK 22.3 VOK  26.4 VOK     31.5 VOK 28.6 VOK
  Křižovatka Jeřická – Chvalkovická  

8.3 VOK  

29.3 BIO

12.4 VOK 

11.4 BIO

17.5 VOK 14.6 VOK
  Křovinovo nám.  

8.3 VOK  

29.3 BIO

12.4 VOK 

11.4 BIO

17.5 VOK 14.6 VOK
             
VOK – kontejnery na objemný odpad, odvoz od 9.00 do 13 hod   
BIO – kontejnery na bioodpad, větve, listí, tráva odvoz od 9.00 do 12.00 hodin