ČOV Čertousy – aktuální informace

ČOV Čertousy – aktuální informace

V současné době je podepsána smlouva se zhotovitelem stavby, předpokládaný termín realizace je 2.Q 2015. Termín je ovlivněn zejména dlouhými dodacími lhůtami zařízení na čištění odtahové vzdušniny a na míru vyráběného sklolaminátového zastřešení tří uskladňovacích nádrží kalu.