Den celoživotního vzdělávání a Festival absolventů

Akce se bude konat v sobotu 11.4.2015 v historických prostorách Karolina na Ovocném trhu 3, Praha 1.

Akce se bude konat v sobotu 11.4.2015 v historických prostorách Karolina na Ovocném trhu 3, Praha 1.

Akce se bude konat v sobotu 11.4.2015 v historických prostorách Karolina na Ovocném trhu 3, Praha 1. Celý den bude věnován nejen celoživotnímu vzdělávání, Univerzitě třetího věku, profesnímu vzdělávání či vzdělávání pro cizince, ale také vzdělávání po síti, či Juniorské univerzitě. Program bude zajímavý také pro absolventy, kteří se například mohou dozvědět o fakultních aktivitách pro absolventy, na místě si zařídit členskou kartičku do Klubu Alumni UK, ze které plynou různé výhody, navštívit bude možné také přednášky významných absolventů, jako je například MUDr. Karel Ježek, Ph.D., neurofyziolog spolupracující v týmu s držiteli Nobelovy ceny.
Pestrý bude také doprovodný program.  Nabídnout můžeme prohlídky nového muzea UK zdarma, komentované prohlídky také Karolina, představení historické skupiny, koncert studentského sboru, program pro děti, ukázky studijních oborů v praxi atd.
Přítomen bude také pan rektor Univerzity Karlovy Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA. Setkat se též budete moci s prorektorkou pro studijní záležitosti a prorektorkou pro evropskou problematiku, které Vás, Vaše kolegy i veřejnost srdečně na akci zvou.
Pro návštěvníky se speciálními potřebami bude připraven stánek se školenými pracovníky, kteří jim mohou pomoci nejen na místě, ale také informovat o pomoci při studiu (bezbariérovost, asistenti apod.).

Více informací se dozvíte na www.denczv.cuni.cz nebo www.festivalabsolventu.cuni.cz.

 

https://www.pocernice.cz/app/uploads/2015/03/ved/michaela-vedralova.pdf