Jarní ples seniorů

Jarní ples seniorů

Pojďte si zatančit! Ve čtvrtek 26. března od 16hod do budovy Špejcharu v areálu Chvalské tvrze.

K tanci a poslechu vám bude hrát oblíbená skupina Bueno, připravené bude občerstvení,

tombola, taneční vystoupení dětí z DDM, hudební číslo dětí ze ZUŠ, zajímavé soutěže a další zábava.

Těšíme se na vás! Za plesový výbor Hana Moravcová, Eva Březinová a Jaroslav Kočí st.