JIŘÍ VANĚK: OBRAZY

Čtvrtek 12.3. v 18.00 - vernisáž výstavy.

Čtvrtek 12.3. v 18.00 – vernisáž výstavy.

Čtvrtek 12.3. v 18.00 – vernisáž výstavy 

Jiří Vaněk, sochař, malíř a umělecký restaurátor, působí na české výtvarné scéně už čtyři desítky let. A už čtyři desítky let dokáže překvapovat a okouzlovat stále se rozšiřující okruh zájemců o své dílo. V prvé řadě silou vnitřního magnetismu malířských a sochařských prací a vytříbenosti výtvarného rukopisu. Ale také přemýšlivým dotahováním jednotlivých děl pomocí dalších výrazových prostředků, které umocňují jejich působivost.