Rok 2015 – ROK PRO ZBRASLAV

V roce 2015 bude Zbraslav slavit 900 let od svého vzniku. Oslavy začnou prví jarní den a budou pokračovat v průběhu celého roku.

V roce 2015 bude Zbraslav slavit 900 let od svého vzniku. Oslavy začnou prví jarní den a budou pokračovat v průběhu celého roku.

V roce 2015 bude Zbraslav slavit 900 let od svého vzniku. Oslavy začnou prví jarní den a budou pokračovat v průběhu celého roku.

Praha Zbraslav, 10. března 2015 – První jarní den, 21. března, se na Zbraslavi uskuteční slavnostní zahájení Roku pro Zbraslav. V roce 2015 si obec připomíná 900 let své existence a u této příležitosti se zde během celého roku budou konat série akcí, jejichž cílem je výročí připomenout a přilákat lidi z Prahy a okolí k návštěvě Zbraslavi.

Zahájení Roku pro Zbraslav se uskuteční formou Zbraslavobraní – setkání u kulatého stolu na téma historie Zbraslavi. Spolu s našimi předními historiky k němu zasednou i znalci místních dějin. Večer v královském sále zbraslavského zámku vystoupí soubor Schola gregoriana pragensis. V průběhu dne paní starostka představí další akce, které Městská část Zbraslav ve spolupráci s místními vzdělávacími, kulturními, sportovními, zájmovými, spolkovými a jinými organizacemi připravila v rámci Roku pro Zbraslav.

První písemnou zmínku, o Zbraslavi můžeme nalézt v zakládací listině Kladrubského kláštera. Psal se rok 1115 po Kristu a Zbraslav je v ní uváděna jako ves darovaná klášteru. Od té doby prošla Zbraslav bohatou historií, historií plnou zvratů, vzestupů a pádů. Její dějiny se spojují s počátky české státnosti ve středověku.

Rok 2015 jsme nazvali Rokem pro Zbraslav, abychom důstojně oslavili a připomenuli si 9 století trvání naší obce. Chceme vyzvat pražskou veřejnost k návštěvě Zbraslavi na kteroukoliv akci pořádanou v tomto výročním roce, anebo jen tak se projít městem či po břehu Vltavy a nechat na sebe působit genia loci,” říká místostarostka Zbraslavi Michaela Bernardová.

Oslavami Roku pro Zbraslav se městská část propojí také s dalšími městy a obcemi, jejichž historie začíná zápisem v zakládací listině Kladrubského kláštera v roce 1115. Záštitu nad Rokem pro Zbraslav převzala majitelka Zbraslavského zámku paní Eva Curry.

U příležitosti oslav 900 let od první zmínky o Zbraslavi, bude vydán Kalendář Roku pro Zbraslav, obsahující přehled jednotlivých akcí a základní informace o Zbraslavi a její historii. Současně byl založen Klub 009, do jehož řad zve Zbraslav významné osobnosti české kultury, politiky i akademické sféry. ”Myslíme si, že Zbraslav má co nabídnout a počítáme s tím, že exkluzivní členové nám na oplátku pomohou vymyslet a zrealizovat akce, které obohatí dění a kulturní nabídku Zbraslavi, tedy hlavního města Prahy,” říká Bernardová.

Srdečně zveme všechny zájemce k účasti na Zahajovacím dni, ale i dalších akcích celého Roku pro Zbraslav. “Přijeďte k nám na Zbraslav, abychom jí mohli vzdát hold – uctíme tím společně významnou kapitolu české historie. Pokud navštívíte naši městskou část, zajděte k hrobům posledních Přemyslovců nebo se vydejte na Karlovu vyhlídku, na místo, kde se začínají zvedat Brdy a odkud z jejich prvního kopce shlížel na malebný soutok Berounky a Vltavy a zbraslavský klášter, král a císař Karel IV., když poprvé navštívil jako dospělý svoji vlast po návratu z Francie a Itálie. Poezii těchto míst zachytil neopakovatelným způsobem v Rozmarném létě spisovatel Vladislav Vančura, který má nyní před domem, kde žil a tvořil, památník. Prostě možností je spousta – budete u nás vždy vítáni!” zve k návštěvě Bernardová.
Více informací poskytne:
Michaela Bernardová, místostarostka, Tel.: 257111888; mail: michaela.bernardova@mc-zbraslav.cz


ROK pro Zbraslav – ZAHAJOVACÍ DEN oslav 900 let od první zmínky o Zbraslavi
Sobota 21. března 2015

Program:
15:00     Slavnostní fanfáry
Žesťový kvintet ZUŠ pod vedením Milana Tolknera
balkon Městského domu

15:15       Vyhlášení Roku pro Zbraslav a seznámení s jeho obsahem
obřadní síň Městského domu

15:30 – 16:30       Loutkové divadelní představení pro děti
Kaškovo divadlo

15:30 – 17:30        Zbraslavobraní: kulatý stůl na téma 900 let Zbraslavi
prof. Kateřina Charvátová, ing. arch. Karel Pašek, Mgr. Lenka Šťástková, prof. Josef Žemlička a Oldřich Vlček, hudební vstupy žáků a učitelů ZUŠ
obřadní síň Městského domu

19:30      Pocta Zbraslavi: vystoupení souboru Schola Gregoriana Pragensis: Hlasy, tváře a slova starých kronik
Královský sál zbraslavského zámku

(Podrobný program zahajovacího dne viz níže.)

https://www.pocernice.cz/app/uploads/2015/03/ved/michaela-vedralova.pdf