Tvořivá setkání, workshopy a inspirace z praxe MŠ

15. dubna v Praze pořádá Nakladatelství RAABE odpolední setkání nejen pro ředitelky a učitelky mateřských škol. Oficiální název akce je Tvořivá setkání, workshopy a inspirace z praxe MŠ, mottem akce poté Připravujeme děti nejen na školu, ale hlavně pro život! Tato akce je součástí 4 setkání, která se uskuteční v dubnu v Plzni, Praze, Hradci Králové a Brně.

15. dubna v Praze pořádá Nakladatelství RAABE odpolední setkání nejen pro ředitelky a učitelky mateřských škol. Oficiální název akce je Tvořivá setkání, workshopy a inspirace z praxe MŠ, mottem akce poté Připravujeme děti nejen na školu, ale hlavně pro život!
Tato akce je součástí 4 setkání, která se uskuteční v dubnu v Plzni, Praze, Hradci Králové a Brně.

15. dubna v Praze pořádá Nakladatelství RAABE odpolední setkání nejen pro ředitelky a učitelky mateřských škol. Oficiální název akce je Tvořivá setkání, workshopy a inspirace z praxe MŠ, mottem akce poté Připravujeme děti nejen na školu, ale hlavně pro život!
Tato akce je součástí 4 setkání, která se uskuteční v dubnu v Plzni, Praze, Hradci Králové a Brně.

TVOŘIVÁ SETKÁNÍ, WORKSHOPY A INSPIRACE
PRO PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVU A VZDĚLÁVÁNÍ

motto:          Připravujeme děti nejen na školu, ale hlavně pro život!

kdy:                  15. dubna 2015 v odpoledních hodinách

kde:                  Creative Word, Skandinávská 15a, Praha 5 – Stodůlky

pro koho:      Učitelky a učitelé, ředitelky a ředitelé z MŠ i ZŠ (1. stupeň), další pedagogičtí pracovníci a vychovatelé,   speciální pedagogové a odborníci, vysokoškolští učitelé a studenti pedagogických oborů, zástupci zřizovatelů škol a aktivní rodiče…

cíle akce:       Vzájemná výměna zkušeností a inspirací, představení nových informací a trendů z oblasti předškolní výchovy a vzdělávání, resp. školní zralosti a připravenosti
– zejména podpory kreativity, umění a zdravého pohybu, možností metodického zapojení rukodělných činností, moderních ICT technologií, vč. podpory inkluze a integrace…

V rámci akce proběhne rovněž regionální setkání členů klubu „KuliFerdova MŠ“.

lektoři:           Akci odborně povedou zkušené lektorky a lektoři z praxe, prostor pro aktivní vystoupení dostanou také učitelky a učitelé z místních MŠ (seznam lektorů na webu).

časová dotace: 3hodinová série praktických workshopů a prezentací inspirativních nápadů s otevřenou diskuzí o zkušenostech z praxe předškolní výchovy a vzdělávání v MŠ.

cena:                290 Kč (vč. DPH) za osobu (dotovaná cena).
                        Pro členy klubu „KuliFerdova MŠ“ sleva 50 %, tj. 145 Kč (vč. DPH).
                        Každý účastník obdrží hodnotný praktický dárek!
                        V průběhu akce bude zajištěno občerstvení.

počet účastníků: Akce je koncipována jako praktické neformální setkání s omezeným počtem účastníků – cca 50−60, což umožňuje přímé a aktivní zapojení do všech činností.

partneři akce:   MagicBox, Stabilo, Creative World, AŘZŠ ČR, Český výbor OMEP, IDV

akreditace:        Akce je akreditována MŠMT jako vzdělávací program v rámci DVPP.

podrobnosti a registrace: www.raabe.cz/setkaniMS

 

 

https://www.pocernice.cz/app/uploads/2015/03/ved/michaela-vedralova.pdf