Blokové čištění komunikací

Blokové čištění komunikací

BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ

V pátek  20.3.2015 od 8.00 hod. – 14.00 hod.

bude prováděno blokové čištění sídliště I. Mezilesí a sídl. II. Lhotská včetně přilehlých ulic – Libošovická , Běchorská (viz. situace).                                                             

 

BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ

V pátek 27.3.2015 od 8.00 hod. do 14.00 hod.

bude prováděno blokové čištění sídliště III. Pavlišovská včetně přilehlých ulic

U Jeslí, Ruprechtická, Ratibořická, Komárovská a Chodovická (viz. situace)

 

Další komunikace v obci budou čištěny v druhé polovině března a v průběhu dubna.

Všechny čištěné úseky s parkujícími vozidly budou označeny dopravními značkami.

Žádáme majitele vozidel, aby svou kázní přispěli k zajištění řádného úklidu komunikací po zimním období.                                     

                                                           Vedoucí Místního hospodářství

                                                                       Jaroslav Píša

 

Mapka blokového čištění