Rekonstrukce komunikací – Svépravice – „ severně od Božanovské“ zveřejnění dokumentace v elektronické podobě

MČ Praha 20 ve spolupráci s investorem hl. m. Prahou připravuje rekonstrukci komunikací v oblasti Svépravic v ulicích...

MČ Praha 20 ve spolupráci s investorem hl. m. Prahou připravuje rekonstrukci komunikací v oblasti Svépravic v ulicích…

MČ Praha 20 ve spolupráci s investorem hl. m. Prahou připravuje rekonstrukci komunikací v oblasti Svépravic v ulicích:

Domkovské, V Dílcích, Hřídelecké, Meziluží, Bříšťanské, Prachovské, Dolské, Machovské, Chvalkovické, Jeřické, Na Pozorce, Podůlší, Všelipské a Zdoňovské – viz situace.

 

Občané, kteří budou mít zájem si mohou projektovou dokumentaci na rekonstrukci jednotlivých ulic prohlédnout na Odboru místního hospodářství – Lipí 2642/4  nebo v elektronické podobě přímo zde.

do 20. května 2015, kdy mohou současně podat i písemné připomínky.

 

Rekonstrukce komunikací „severně od Božanovské“

101.1 Zdonovská

101.2 Na Pozorce

101.4 Všelipská

101.5 Podulší

101.7 Podulší II

102.1 Dolská_a

102.1 Dolská_b

102.2 Hřídelecká

102.3 Meziluží

102.4 Bříštanská

102.5 Prachovská

102.6 Machovská

103.1 Domkovská_a

103.1 Domkovská_b

103.2 Jeřická

103.3 Chvalkovická

B.2 Koordinační situace stavby

 

 

Jaroslav Píša, vedoucí OMH