Vodárny upouští velké množství vody, aby zajistili kvalitu pitné vody

Vodárny upouští velké množství vody, aby zajistili kvalitu pitné vody

Vážení spoluobčané, množí se upozornění na vytékající vodu z kanalizace, obavy z prasklého potrubí apod.

To je v pořádku. Vodárny musí po havárii upouštět velké množství vody, aby zajistili kvalitu pitné vody.