Výzva občanům! Kde by byly potřeba stojany na kola?

Městská část Praha 20 plánuje rozmístění stojanů na kola na pozemcích ve vlastnictví MČ, případně Magistrátu hl. města Prahy.

Městská část Praha 20 plánuje rozmístění stojanů na kola na pozemcích ve vlastnictví MČ, případně Magistrátu hl. města Prahy.

Vážení občané Horních Počernic,

Městská část Praha 20 plánuje rozmístění stojanů na kola na pozemcích ve vlastnictví MČ, případně Magistrátu hl. města Prahy. Stojany by měly být umístěny na místech s větším pohybem osob – cyklistů. Proto se obracím na všechny občany naší městské části s žádostí o návrhy míst, kde by stojany měly být umístěny. Svoje návrhy zasílejte buď e-mailem na adresu drahomira_gaidosova@pocernice.cz nebo v písemné podobě doručte do podatelny úřadu. O místech, kde budou stojany skutečně umístěny, budeme informovat jak na webových stránkách, tak v Hornopočernickém zpravodaji.

Hana Moravcová

starostka

https://www.pocernice.cz/app/uploads/2015/05/tremlovak.pdf