Zpráva o spolkové činnosti ZO včelařů v Horních Počernicích

Zpráva o spolkové činnosti ZO včelařů v Horních Počernicích

V letošním roce to bude 85 let, kdy byl založen Spolek včelařů v Horních Počernicích. Dne 11.3.2015 se uskutečnila výroční členská schůze ZO. V současné době je v Horních Počernicích registrováno 17 včelařů, kteří se starají celkem o 107 včelstev. Na schůzi byly vyhodnoceny výsledky podzimního léčení proti Varraóze, parazitujícímu broučku, který oslabuje včelu. V péči o včelstva a v poctivém léčení patří naše organizace mezi nejlepší na území Prahy. V posledních 8 letech se umisťuje na prvém nebo druhém místě. Potěšitelný je zájem mladších ročníků o včelaření. V loňském roce se naše řady rozrostly o tři včelaře. Průměrný věk včelaře – chovatele je 60 let. Závěrem mého příspěvku bych chtěl touto cestou poděkovat dvěma členům naší ZO za dlouholetou činnost ve výboru ZO. Jedná se o přítele Jaroslava Fíčka, který 26 let vykonával funkci předsedy a přítele Miroslava Bartošku, který dlouhá léta pracoval ve funkci předsedy a přítele Miroslava Bartošku, který dlouhá léta pracoval ve funkci pokladníka. Oběma jménem celé naší organizace přeji do dalších let mnoho zdraví a hodně krásných zážitků při práci u včel.

 

Lubomír Jakl

předseda ZO Horní Počernice